Online Üyelik Sözleşmesi

Studio Camp Online Üyelik Sözleşmesi

Studio Camp Online Üyelik Sözleşmesi

Lütfen Studio Camp Spor ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (“Şirket ve/veya Studio Camp”) tarafından işletilen [internet adresi] internet adresi ona bağlı tüm sayfalarda ve/veya Şirkete ait mobil uygulamada (birlikte “Site”) işlem yapmadan önce işbu üyelik sözleşmesi şartlarını/kullanım koşullarını (“ Sözleşme” ve/veya “Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz. İşbu Sözleşme Sitenin Üyeler tarafından kullanılırken onların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bağlayıcı hüküm ve şartlar içermektedir. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Şirket, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına Siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

1. TARAFLAR

STUDİO CAMP SPOR VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Unvanı: Studio Camp Spor ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

Merkez Adresi: Trendist Ataşehir, Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi B5 Blok 3 IC No 19 Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Mersis No:

Ticaret Sicili/Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 101108-5

Telefon: +905541853353

E-posta: info@studiocamp.com

İnternet Sitesi: www.studiocamp.com

Üye

Sizler (“Üye”) Sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu ve 18 yaşının üzerinde olduğunuzu; bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve Sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

16-18 yaş arasındaki Üyeler işbu Sözleşmeyi yalnızca yasal temsilcilerinin açık izni doğrultusunda imzalayabilir ve Studio Camp’in sunduğu hizmetlerden faydalanabilir.

İşbu Sözleşme, Üyelere Sitenin kullanımı ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve Üyeler işbu Sözleşmeyi kabul ettikleri takdirde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz olarak ve zamanında, işbu Sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Studio Camp üyesi olma talebinde bulunan Üye, işbu Sözleşmeyi onaylaması sırasında Şirket tarafından kendisinden talep edilen her türlü̈ bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak Şirkete vermeyi kabul etmektedir. Üye, üyelik sırasında bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

2. ÜYELİK ŞARTLARI

2.1. Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak Studio Camp’dir.

2.2. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler üye olabilir. Şirketin bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme hakkı saklıdır.

2.3. 16 yaşından küçük kişiler Studio Camp’e üye olarak kabul edilmeyecektir. 16-18 yaş arasındaki kişiler ancak yasal temsilcilerinin izni doğrultusunda üye olabileceklerdir.

2.4. Studio Camp, Üyeden, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; Studio Camp üyeliği sona erdirme hakkını haizdir.

2.5. Üye, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, kulüp içerisindeki tüm kurallara uyacağını ve üyeliğine engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Studio Camp tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.

2.6. Üye, Studio Camp üyeliğini Site üzerinden başlatacaktır. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, Sözleşmenin kabulü sırasında Üye tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek e-posta ile sağlanacaktır. Üye, Site üzerinden gerekli adımları takip ederek, seçilen hizmet türlerine göre ortaya çıkacak bedeli ödemekle yükümlüdür.

2.7. Site üzerinden işbu Sözleşmeyi onaylayan Üye; bu Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

3. HESAPLAR

3.1. Üyelerin Siteyi kullanabilmeleri için hesap oluşturmaları gerekmektedir. Üyenin hesabı oluştururken eksiksiz ve hatasız olarak bilgilerini girmesi gerekir. Aksi taktirde söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olarak girilmesinden kaynaklı oluşabilecek problemlerden Şirket hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

3.2. Üyenin hesap şifresini güvende tutması gerekmektedir. Herhangi bir güvenlik ihlalinde veya hesabın yetkisiz kullanımında Üyenin derhal Şirket ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

3.3. Hesapta oluşan etkinlikler yalnızca üyenin sorumluluğundadır. Bir başka Üyeye ait hesabın kullanılması kesinlikle yasaktır ve bundan doğabilecek her türlü zarardan ilgili Üyenin kendisi bizzat sorumlu olacaktır.

4. HİZMET POLİTİKASI

4.1. İptaller : Üyeler, katılacağı seanstaki rezervasyonunu 12 (on iki) saat öncesine kadar iptal edebilir. Aksi taktirde Üye o seansa katılmış gibi ücret alınacaktır. Üyeler, Siteden ya da Şirketteki yetkili kişiye e-posta atmak suretiyle kayıt oldukları dersleri iptal edebilir.

4.2. Rezervasyonlar : Üyelerin dersin başlama saatinden en geç 5 (beş) dakika öncesinde dersin yapılacağı sınıfın önünde hazır bulunmaları gerekir. Aksi taktirde hazır bulunmayan Üyenin yeri bekleme listesindeki bir başka üyeye verilebilecektir.

4.3. Üyelik Paketi : Herhangi bir üyelik paketi satın almış olan Üyeler, kayıt oldukları ders programını 12 (on iki) saatlik süre içerisinde iptal etmemeleri, geç iptal etmeleri ya da derse katılmamaları durumunda, ilgili ders için Site üzerinde belirlenen fiyat tutarında bir bedeli cezai şart olarak Şirkete ödeyecektir.

4.4 Üyelik Süresi : İşbu Sözleşme uyarınca satın alınan üyelik kapsamındaki seansların (derslerin) satın alım tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde, Hizmet Sağlayıcının Üyeye herhangi bir ad altında ödeme yapmasına gerek kalmaksızın, Üyenin kullanım hakları sona erecektir.

4.5. Kişisel Eşyalar : Üyelerin stüdyoda bulunduğu süre içerisinde kişisel eşyalarının güvenliğinden hiçbir şekilde Şirket sorumlu olmayacaktır. Üyeler, kişisel eşyalarının kaybolmasından veyahut zarar görmesinden dolayı Şirketin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Studio Camp’in Hak ve Yükümlülükleri

(i) Studio Camp eğitmen aracılığı ile verilecek derslerin eğitmenlerini, ders saatlerini ve ücrete tabi hizmetlerin saatlerini belirler. Bu hususlardaki değişiklikler Studio Camp tarafından Studio Camp’in belirleyeceği ve Üyenin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilecek olup, Üye tarafından bu değişikliklerden haberdar olunmaması hususunda Studio Camp’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

(ii) Studio Camp; gerekli gördüğü takdirde Üyeye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, tesis içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir. Tesis içerisindeki tadilat ve tamirat sırasında Üyelerin rezervasyon yapıp, ücretini ödediği seans üzerinde hak kaybetmeleri durumunda bu hak kayıpları Studio Camp tarafından ek seans düzenleme yoluyla telafi edilecektir.

(iii) Studio Camp bünyesinde kullanılacak tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve eğitmen sayısı ile yeterliliği Studio Camp’in takdirindedir.

(iv) Studio Camp; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile Üyenin Üyelik Sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

(v) İnternet Sitesi ve mobil uygulama, Şirkete aittir ve Şirket tarafından işletilir.

(vi) Studio Camp, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağan üstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde seansların saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar tesisi geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

(vii) Studio Camp; bünyesindeki tüm ekipmanları, arıza ve periyodik bakım halleri dışında düzgün ve çalışır bir vaziyette Üyenin kullanımına sunacaktır.

5.2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:

(i) Üye, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

(ii) Üye, Studio Camp bünyesinde yer alan birim ve hizmetlerden; Studio Camp tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile Studio Camp tarafından belirlenecek saatler içinde faydalanabilecektir.

(iii) Üye; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında Şirket tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor vb. hususları derhal temin ederek Şirkete ibraz edecektir.

(iv) Üye, üyeliğin başlaması için gerekli tüm bedelleri, üyelik bedelini ve/veya ücrete tabi hizmetlerin ücretlerini süresinde ödemekle yükümlüdür.

(v) Üye, soyunma odalarında ve Studio Camp tarafından özel kullanım alanlarında kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. Üyenin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından Şirket sorumlu tutulamaz.

(vi) Üye, tesise hiçbir suretle 16 (on altı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. Studio Camp ve kulüp personelinin Üyenin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(vii) Üye, internet sitesi ve mobil uygulamadaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.1. Üyeler, Studio Camp’in sunduğu hizmetlerden faydalanmadan önce doktorlarına başvurmaları ve Studio Camp’in sunduğu hizmetlerin kendileri için uygun olup olmadıklarının doktorları tarafından tespit edilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

6.2. Üyelerin işbu Sözleşmeyi imzalayarak, sınıflara, etkinliklere, egzersizlere ve diğer programlara katılarak ve Studio Camp’in stüdyo, tesis ve ekipmanlarını kullanarak, Studio Camp’in düzenlemiş olduğu egzersiz programlarının yorucu doğasındaki içsel tehlikeleri ve yoğun bir fiziksel egzersiz programına katılmayı gönüllü olarak seçtiğini peşinen kabul eder.

6.3. Üye, Studio Camp bünyesinde sportif faaliyetlerde bulunmaya ve diğer aktivitelere katılmaya, fiziksel ve ruhsal engel teşkil edebilecek herhangi bir özrünün, sakatlık ve/veya rahatsızlığının bulunmadığını beyan, taahhüt, kabul ve garanti etmiştir.

6.4. Üye, Studio Camp’in sunduğu egzersiz programlarının yorucu doğasından kaynaklanabilecek yüksek kan basıncı, bayılma, kalp krizi, ölüm dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın olumsuz her türlü fizyolojik olayların olasılığından tamamen haberdar olduğunu kabul eder.

6.5. Üye, sağlığıyla alakalı her türlü riski üstlendiğini, Studio Camp’i, onun eğitmenlerini, üyelerini ve çalışanlarını doğacak zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul eder. Studio Camp, üyenin sağlık konusundaki beyanını esas almak suretiyle, Üyenin Studio Camp’in hizmetlerinden kullanıp-kullanamayacağını veya bunun gerekli olup olmadığını belirlemek için ayrıca bir inceleme yapmak yükümlülüğü altında değildir. Üyenin beyanındaki yanlışlıktan veya bilgi eksikliğinden dolayı Studio Camp hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı gibi doğabilecek hiçbir zarar ve hasardan da mesul değildir. Bu kavilden olmak üzere Üye, kendisinin beyan etmediği ve/veya yanlış beyan ettiği hususlardan dolayı hiçbir surette Studio Camp’in sorumluluğuna gitmeyeceğini, bu hususta her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan, taahhüt, kabul ve garanti eder.

7. CİHAZLARIN KULLANIMI

7.1. Koşu bandından inilmeden önce koşu bandının tamamen kapalı pozisyonda bırakılması gerekir.

7.2. Koşu bantları üzerine herhangi bir eşya bırakmamalıdır (ağırlık, ekipman vb.).

7.3. Üye; Studio Camp bünyesindeki tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk Üyeye ait olup; Üye, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle Studio Camp’e, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

7.4. Üye, tesis içinde bulunan ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin olarak;

(i) ilk defa tesise giriyorsa, tesiste bulunan eğitmenlerden ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin bilgi ve eğitim almadan cihaz ve ekipmanları kullanmayacağını;

(ii) ekipman ve cihazları amaçları dışında kullanmayacağını; ve

(iii) kendi bedeni limit ve hadleri üstünde ekipman ve cihazları kullanmayacağını

taahhüt, kabul ve garanti eder.

8. FİKRİ MÜLKİYET

8.1. Şirkete ait unvan, işletme adı, tasarım, yazılar, yazılımlar, grafikler, resimler, müzikler, videolar, interaktif özellikler ve benzeri şeyler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesinde ve mobil uygulamada yer alan içerikler ile markalar, işaretler ve logolar gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları (“ İçerik”) Şirkete aittir.

8.2. İnternet Sitesinde ve mobil uygulamadaki İçerikler, yalnızca bilgi ve kişisel kullanım için Üyelere sunulmaktadır ve herhangi bir başka amaçla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanmaz, görüntülenmez, satılamaz, lisanslanamaz veya başka şekilde herhangi bir amaçla kullanılamaz. İçeriklerin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

8.3. Sitenin ziyaret edilmesi veya sunulan hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

8.4. Şirketimiz, Sitede yer alan İçeriğe ilişkin tüm haklarını saklı tutar.

8.5. Üye, işbu Sözleşmede açıkça izin verilmedikçe, herhangi bir İçeriğin kullanımına, kopyalanmasına veya dağıtılmasına katılmamayı kabul eder. Ayrıca Üye, Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir İçeriğin kullanımı veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Sitenin İçeriğinin kullanımıyla ilgili kısıtlamaları zorlayan unsurları atlatmamayı, devre dışı bırakmamayı veya başka şekilde müdahale etmemeyi kabul eder.

8.6. Üye, Sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

9. MOBİL HİZMETLER

9.1. Üye, cep telefonu üzerinden Şirketimizin sunduğu hizmetleri satın alabilir.

9.2. Mobil servisler kullanılarak Üyeler ile SMS, MMS, e-mail, kısa mesaj veya diğer elektronik araçlar ile iletişime geçebilir. Müşteri buna ilişkin izin ve onayı peşinen vermektedir.

10. GARANTİ VERMEME

İşbu Sözleşme maddesi uygulanabilir kanunların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan hizmetler pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

11. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin taraflarca ifa edilemez hale gelmesi durumunda, taraflar bundan sorumlu değildir. Söz konusu durum ortadan kalkıncaya kadar tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

12.1. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ 6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Şirket ile paylaşılan ya da paylaşılacak şahsınıza ait her türlü veri, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve 6698 sayılı Kanunda öngörülen şekillerde Şirket tarafından işlenecektir.

12.2. Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket ve Şirkete ait Site ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, kanuni sebeplerle ya da Şirket tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirket tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında ilgili üçüncü kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir.

12.3. Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket, Üye tarafından kendisinden talep edilen hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına ve/veya Site üzerinden Müşterinin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla ve/veya üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, Üyelerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temin ederek, 6698 sayılı Kanunda ve işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtildiği şekillerde işleyecektir. İşbu Maddede belirtilen amaçlarla ve/veya ilgili kanun ve yasal mevzuat uyarınca zorunlu olduğu sürece kişisel verileriniz saklanacaktır.

12.4. Özel nitelikli kişisel verilerinizin hiçbir hal ve şartta aktarımı yapılmamaktadır.

12.5. Kişisel veriler, Üyeden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

12.6. Müşteri 6698 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca Şirket tarafından aydınlatma yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini kabul ve beyan eder.

13. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ VE ÇEREZLER

13.1. Site, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından denetlenemeyen üçüncü şahıslara ait sitelere bağlantılar içerebilir. Şirketimiz üçüncü şahıs sitelerinin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol sahibi değildir ve hiçbir sorumluluk üstlenmez.

13.2. Çerezler, İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Şirket, site ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçi ve Üyeleri kampanya ve avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

14. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, Sitede yer alan güncellenmiş şartları ilan ederek işbu Üyelik Sözleşmesi Şartlarını/ Kullanım Koşullarını tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Böyle bir değişikliğin ardından Siteyi kullanmaya devam etmeniz yeni Üyelik Sözleşme şartlarını/Kullanım Koşullarını kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Üye söz konusu değişiklikleri kabul ettiğini peşinen beyan ve taahhüt etmektedir.

15. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

15.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir zamanda herhangi bir bakımdan yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi halinde, bu durum, işbu Sözleşmenin diğer hükümlerinin yasallığını, geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Taraflar, söz konusu her bir geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine önemli ölçüde aynı ekonomik veya uygulanabilir sonucu doğuran geçerli ve uygulanabilir bir ikame hüküm getirme konusunda iyi niyetli çaba sarf edecektir.

15.2. Şirketin işbu Sözleşme çerçevesindeki haklarını, yetkisini kullanmakta gecikmesi bundan bir feragat olarak değerlendirilmeyecektir. İşbu Sözleşmede tanınan bir hakkın, yetki veya imtiyazın Şirket tarafından herhangi bir feragati veya bunun bir kez veya kısmi kullanımı aynı hakkın daha sonradan veya başka herhangi bir hakkın, yetki veya imtiyazın kullanımını engellemeyecektir.

16. TEBLİGAT

16.1. Üye, işbu Sözleşmeye onayı esnasında beyan etmiş olduğu adresinin ve e-posta adresinin Studio Camp tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Studio Camp’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde Studio Camp’e herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.2. Üye, üye olurken belirttiği adresin değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak Şirkete bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

17. ÜCRET

17.1. Şirket kendi takdirine bağlı olarak sunacağı hizmetlerin ücretlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

17.2. İşbu Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde üyeliğin sonlandırılması durumunda, Üyeye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

18. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Şirketin defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

19. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

19.1. İşbu Sözleşmenin ve her bir maddesinin ve bölümünün şekli, geçerliliği, ifası ve yorumlanması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup tüm bu hususlar bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

19.2. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.